Йожеф Ермінь – український піаніст, заслужений артист України, лауреат Державних премій ім. Л. Ревуцького, М. Лисенка, обласної премії ім.С. Людкевича, а також володар Премії “Фридерик”.

У своїй виконавській діяльності найбільший акцент робить на авангардній музиці, що вимагає високої інтерпретаційної та технічної вправності. У репертуарі виконавця вагоме місце займають найсучасніші опуси українських композиторів. Немало фортепіанних творів було написано і присвячено йому як першому виконавцю.

Поєднуючи високу технічну майстерність з незвичайною колористичною вразливістю, Йожеф Ермінь поціновується як інтерпретатор віртуозних та мінімалістичних творів.

В програмі твори Ю. Кофлера, Т. Маєрського, С. Туркевич, А. Нікодемовича.

Людкевич Фест: 1 – 13 жовтня
Це захоплююча подорож у світ експресивної романтичної музики, яка своєю силою підкорює серця. Індивідуальні авторські стилі композиторів та виконавців створюють нову реальність часу та простору.
Другий фестиваль класичної музики ЛюдкевичФест – це запрошення до світу високого мистецтва та сміливих інтерпретацій, до живої дискусії між сучасним та минулим.

ЛюдкевичФест: перезавантаження шаблонного уявлення про українське музичне мистецтво.

Чому Людкевич?
Станіслав Людкевич (1879-1979) був відомим українським композитором, музикознавцем, педагогом та справжнім інтелігентом. Класик української музики, але водночас неординарна постать. Він прожив рівно сто років, пережив дві світові війни, був свідком двох імперій. Автор масштабних симфонічних та хорових полотен.

Фестиваль в рамках довгострокового проекту Ukrainian Live. Агенція Collegium, спільно із Львівським органним залом.
За підтримки Львівської міської ради

Yozef Ormeny is a Ukrainian pianist, winner of L. Revutskyi, M. Lysenko State Prizes, S. Lyudkevych Regional Prize and the Frederick Prize. He is constantly playing as a soloist with the Lviv Regional Philharmonic.

In his performance, he places the greatest emphasis on avant-garde music, which requires high interpretive and technical skills. The most recent opuses of Ukrainian composers have an important place in the repertoire of the performer. Many piano works have been written and dedicated to him as the first performer.

Combining high technical skills with an unusual coloristic vulnerability, Yozef Ormeny is regarded as an interpreter of virtuoso and minimalist works.

Lyudkevych Fest
It is an exciting journey into the world of expressive romantic music, which by its power wins our hearts and makes us live our true values. Individual composer and artist styles that create a new reality of time and space. High art and bold interpretations. Live discussion between the present and the past. A reboot of what we already know and an escape from templates

Why Lyudkevych Fest?
Stanyslav Lyudkevych (1879 — 1979) was a well-known Ukrainian composer, musicologist, educator, and true intellectual. Lyudkevych is a classic of Ukrainian music, but also an extraordinary figure. He lived exactly one hundred years, survived two world wars, witnessed two empires. He is the author of large-scale symphonic and choral works.

The program includes works by J. Koffler, T. Mayersky, S. Turkevych, A. Nikodemovych.

Читай про ЛюдкевичФест 2019

Facebook Comments