За підтримки Українського культурного фонду

Однією з ознак циклу “Етюди у формі старовинних танців” Віктора Косенка є картинність зарисовок. Різноманітні образи наділені індивідуальними характеристиками, кожна п’єса розкриває нам нову історію. Ці маленькі складові такі різні і цікаві окремо, однак разом органічно поєднуються у захоплюючий цикл. В сюїті гумористичні образи вільно сполучаються з м’якими ліричними та драматичними малюнками. Сам автор називав свій твір “сімейним альбомом”, присвятивши його п’єси близьким людям. Твір Косенка виконає Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом Сергія Лихоманенка.

В. Косенко – “Етюди у формі старовинних танців” (версія для барокового оркестру)

Ukrainian Festival Orchestra

Сергій Лихоманенко – дириґент

Реєстрація

Людкевич Фест: 1 – 13 жовтня
Це захоплююча подорож у світ експресивної романтичної музики, яка своєю силою підкорює серця. Індивідуальні авторські стилі композиторів та виконавців створюють нову реальність часу та простору.
Другий фестиваль класичної музики ЛюдкевичФест – це запрошення до світу високого мистецтва та сміливих інтерпретацій, до живої дискусії між сучасним та минулим.

ЛюдкевичФест: перезавантаження шаблонного уявлення про українське музичне мистецтво.

Чому Людкевич?
Станіслав Людкевич (1879-1979) був відомим українським композитором, музикознавцем, педагогом та справжнім інтелігентом. Класик української музики, але водночас неординарна постать. Він прожив рівно сто років, пережив дві світові війни, був свідком двох імперій. Автор масштабних симфонічних та хорових полотен.

Фестиваль в рамках довгострокового проекту Ukrainian Live. Агенція Collegium, спільно із Львівським органним залом.
За підтримки Львівської міської ради

October 8, 7 P.M. Kosenko: Etudes in the form of ancient dances. Lyudkevych Fest
UFO — Ukrainian Festival Orchestra

With the support of the Ukrainian Cultural Foundation

One of the hallmarks of Viktor Kosenko’s “Etudes in the Form of Ancient Dances” is the picture-like form of the etudes. Various images are endowed with individual characteristics and each one reveals a new story to us. These little ingredients are so different and interesting individually, yet easily combine into an exciting cycle. The humorous images are freely combined with soft lyrical and dramatic etudes in the suite. The author called his work a “family album” and dedicated the etudes to his loved ones. Kosenko’s work will be performed by the Ukrainian Festival Orchestra under the direction of Serhiy Lykhomanenko.

 

V. Kosenko — “Etudes in the form of ancient dances” (version for baroque orchestra)

Ukrainian Festival Orchestra
Serhiy Lykhomanenko — conductor

Free entrance! Registration

 

Lyudkevych Fest

It is an exciting journey into the world of expressive romantic music, which by its power wins our hearts and makes us live our true values. Individual composer and artist styles that create a new reality of time and space. High art and bold interpretations. Live discussion between the present and the past. A reboot of what we already know and an escape from templates

Why Lyudkevych Fest?
Stanyslav Lyudkevych (1879 — 1979) was a well-known Ukrainian composer, musicologist, educator, and true intellectual. Lyudkevych is a classic of Ukrainian music, but also an extraordinary figure. He lived exactly one hundred years, survived two world wars, witnessed two empires. He is the author of large-scale symphonic and choral works.

The program includes works by J. Koffler, T. Mayersky, S. Turkevych, A. Nikodemovych.

Подія у Facebook

Читай про ЛюдкевичФест 2019

Facebook Comments