Всі ми знаємо це відчуття, коли здалеку надходить чорна грозова хмара, а суворий грім вже сповіщає про потужну силу, яка насувається на місто. Те ж відчуття виникає у слухачів, коли органіст виходить на сцену, сідає за інструмент, а ми вже у трепетному очікуванні гучного і грандіозного звучання, від якого тремтять шибки в залі і наші серця. Так само, як торкається наших сердець українська музика. Саме твори національних композиторів виконає Надія Величко на органі. Надзвичайна програма, яка вражає і несе величезний заряд енергії. Українська буря — парасолька не допоможе.

Надія Величко — орган

А. Сисенко — Просвітлення
М. Солтис — Канцона
М. Колесса — Пасакалія
Л. Дичко — Скерцо
В. Гончаренко — Антифони;
Хоральна прелюдія
В. Козаренко — Пасакалія
Й. Сужинський — Медитація
Б. Фроляк — Прелюдя, фуга та хорал на тему С. Людкевича

Людкевич Фест: 1 – 13 жовтня
Це захоплююча подорож у світ експресивної романтичної музики, яка своєю силою підкорює серця. Індивідуальні авторські стилі композиторів та виконавців створюють нову реальність часу та простору.
Другий фестиваль класичної музики ЛюдкевичФест – це запрошення до світу високого мистецтва та сміливих інтерпретацій, до живої дискусії між сучасним та минулим.

ЛюдкевичФест: перезавантаження шаблонного уявлення про українське музичне мистецтво.

Чому Людкевич?
Станіслав Людкевич (1879-1979) був відомим українським композитором, музикознавцем, педагогом та справжнім інтелігентом. Класик української музики, але водночас неординарна постать. Він прожив рівно сто років, пережив дві світові війни, був свідком двох імперій. Автор масштабних симфонічних та хорових полотен.

Фестиваль в рамках довгострокового проекту Ukrainian Live. Агенція Collegium, спільно із Львівським органним залом.
За підтримки Львівської міської ради

October 9, 7 P.M.

UKRAINIAN STORM. LyudkevychFest

We all know this feeling when a black storm cloud is coming in from afar, and severe thunder already announces the powerful force that is coming to the city. The same feeling arises when the listeners see the organist taking the stage and sitting down at the instrument. We are already in awe of the loud and grand sound that makes the windows and our hearts tremble. In the same way as our hearts are being touched by Ukrainian music. The works of national composers will be performed by Nadiya Velychko on the organ. An extraordinary program that impresses and carries a huge amount of energy. Ukrainian storm — an umbrella will not help.

Nadiya Velychko — organ

A. Sysenko — Enlightenment
M. Sołtys — Canzona
M. Kolessa — Passacaglia
L. Dychko — Scherzo
V. Honcharenko — Antiphons;
Choral prelude
V. Kozarenko — Passacaglia
Y. Suzhynskyi — Meditation
B. Frolak — Prelude, Fugue and Chorus on the theme of S. Lyudkevych

 

Lyudkevych Fest

It is an exciting journey into the world of expressive romantic music, which by its power wins our hearts and makes us live our true values. Individual composer and artist styles that create a new reality of time and space. High art and bold interpretations. Live discussion between the present and the past. A reboot of what we already know and an escape from templates

Why Lyudkevych Fest?
Stanyslav Lyudkevych (1879 — 1979) was a well-known Ukrainian composer, musicologist, educator, and true intellectual. Lyudkevych is a classic of Ukrainian music, but also an extraordinary figure. He lived exactly one hundred years, survived two world wars, witnessed two empires. He is the author of large-scale symphonic and choral works.

The program includes works by J. Koffler, T. Mayersky, S. Turkevych, A. Nikodemovych.

Подія у Facebook

Читай про ЛюдкевичФест 2019

Facebook Comments