Яскравий та насичений плейлист від Сергія Ковальова змусять вас раз і назавжди полюбити класичну музику. Ніжна, драйвова, драматична і містична – вона така розмаїта, що кожному знайдеться щось для душі. Занурення у мрійливе споглядання чи вибух палких емоцій – обирайте собі до смаку. А молодий піаніст Сергій Ковальов подарує вам незабутній концерт із добірних фортепіанних творів.

Сергій Ковальов – фортепіано

Р. Шуман – Метелики
С. Людкевич – Пісня до сходу сонця
М. де Фалья – Танець вогню
Ф. Ліст – Забутий вальс #1
І. Карабиць – Три прелюдії
В. Косенко – Концертний вальc

 

Людкевич Фест: 1 – 13 жовтня
Це захоплююча подорож у світ експресивної романтичної музики, яка своєю силою підкорює серця. Індивідуальні авторські стилі композиторів та виконавців створюють нову реальність часу та простору.
Другий фестиваль класичної музики ЛюдкевичФест – це запрошення до світу високого мистецтва та сміливих інтерпретацій, до живої дискусії між сучасним та минулим.

ЛюдкевичФест: перезавантаження шаблонного уявлення про українське музичне мистецтво.

Чому Людкевич?
Станіслав Людкевич (1879-1979) був відомим українським композитором, музикознавцем, педагогом та справжнім інтелігентом. Класик української музики, але водночас неординарна постать. Він прожив рівно сто років, пережив дві світові війни, був свідком двох імперій. Автор масштабних симфонічних та хорових полотен.

Фестиваль в рамках довгострокового проекту Ukrainian Live. Агенція Collegium, спільно із Львівським органним залом.
За підтримки Львівської міської ради

October 12, Saturday 7 P.M. Bright piano. Lyudkevych Fest
Bright and rich playlist by Serhiy Kovalyov will make you fall in love with classical music once and for all. Delicate, driven, dramatic and mystical — it is so diverse that everyone will find something for the soul.
Immerse yourself in a dreamy contemplation or a burst of passionate emotions — choose what you love best. And the young pianist Serhiy Kovalyov will perform an unforgettable concert of selected piano works for you.

Lyudkevych Fest
It is an exciting journey into the world of expressive romantic music, which by its power wins our hearts and makes us live our true values. Individual composer and artist styles that create a new reality of time and space. High art and bold interpretations. Live discussion between the present and the past. A reboot of what we already know and an escape from templates

Why Lyudkevych Fest?
Stanyslav Lyudkevych (1879 — 1979) was a well-known Ukrainian composer, musicologist, educator, and true intellectual. Lyudkevych is a classic of Ukrainian music, but also an extraordinary figure. He lived exactly one hundred years, survived two world wars, witnessed two empires. He is the author of large-scale symphonic and choral works.

Serhiy Kovalyov — piano

R. Schumann — Butterflies
S. Lyudkevych — A song before the sunrise
M. de Falla — The Dance of Fire
F. Liszt — Forgotten Waltz #1
I. Karabyts — Three preludes
I. Kosenko — Concert Waltz

Подія у Facebook

Читай про ЛюдкевичФест 2019

Facebook Comments