ЧЕРВЕНЬ

1 червня, п’ятниця, 19:00

AIRBORNE EXTENDED

 

 

 

 

У перший день літа до Органного залу завітає з концертом незвичний колектив з Австрії “AIRBORNE EXTENDED”.

Легке, повітряне звучання і безмежність музики. Так можна інтерпретувати назву австрійського колективу, до складу якого входить арфістка, клавесиністка, флейтистка та блок-флейтистка.

Ансамбль був створений у 2013 році, і відтоді дуже активно концертує Європою та Америкою. На замовлення ансамблю було написано багато творів сучасними композиторами, серед яких Ханнес Кершбаумер, Едуард Деметц, Александер Кайзер, Маргарета Ферек-Петрік. Композиції цих авторів звучатимуть у Львові 1 червня.

Програма концерту – це захоплююча барвиста суміш сучасної та стародавньої музики, сповненої романтики, драматизму, грайливості, гумору та “нечуваних” емоцій!

Поруч із творами французького придворного композитора XVIII століття Жака Оттерера  звучатиме not.to Александра Кайзера, написана у 2017 році. А за старовинним італійським танцем “Сициліана” Габріеля Форе йтиме ультрасучасний “Північний полюс” Едварда Демеца. Вечір закінчиться двома творами молодих українських композиторок – “uǝɯ-oʍ” Ані Аркушиної та “Призмою-квартетом” Аліси Кобзар. Крім того, Аліса братиме безпосередню участь у концерті, займаючись саунддизайном.

Минуле та сьогодення зіллється в один музичний потік на концерті в Органному!

 

Елена Габріеллі – флейта

Соня Ляіпольд – клавесин, фортепіано

Каролін Майрхофер – блокфлейта/петцольд

Колін-Марі Орліак – арфа

Аліса Кобзар – саунддизайн

 

М. Ферек-Петрич – “Firewalk with(out) me”

Ф. Шопен – Етюд №1 (ор.25) “Еолова арфа”

А. Кайзер – “The difficulty of crossing a field”

Ж. Оттетер – З “Першої книги п’єс для флейти та інших інструментів з басом”, op. 2: прелюдія, арія “Le Fleuri”, гавот “La Mitilde”, бранль “L’Auteuil”, менует “Le Beaulieu”

Х. Кершбаумер – “not.to”

Г. Форе – “Сициліана”

Е. Демец–- “Північний полюс”

А. Кобзар – “Призма-квартет”

А. Аркушина – “uǝɯ-oʍ” для 4 свистків

Тривалість: 1,5 години

On the first day of the summer, an unusual team from Austria AIRBORNE EXTENDED will visit the Organ Hall.

Lightweight, airy and unlimited music. So you can interpret the name of the Austrian team, which includes the harp, harpsichord, flute and block-flute.

The ensemble was created in 2013, and since that has been very active in Europe and America. At the request of the ensemble, many works were written by contemporary composers, including Hannes Kerschbaumer, Eduard Demetz, Alexander Kaiser, Margaret Ferek-Petric. The compositions of these authors will be heard in Lviv on June 1st.

The concert program is an exciting colourful mixture between contemporary and other styles, with composers from Ukraine, Austria, France and Italy; full with romantic, dramatic, playful, humorous  and “never-heard” emotions!

Along with the pieces by the French court composer of the XVIII century, J.-M. Hotteterre A. Kaiser’s “not.to”, written in 2017, will  sound. And according to the ancient Italian dance “Sicilienne” by G. Fauré ultramodern “Nordpol” by Edward Demets  will be performed. The evening will end with two works by young Ukrainian composers – “uǝɯ-oʍ” by A. Arkushina and “Prizma-Quartet” by A. Kobzar. In addition, Alice will take part in the concert by doing sound design.

Past and present will be merged into one musical stream at the Organ Hall!

 

Sonja Leipold – harpsichord/keyboard

Caroline Mayrhofer – recorders/Paetzold

Elena Gabbrielli – flutes

Coline-Marie Orliac – harp

 

M. Ferek-Petric – Firewalk with(out) me

F. Chopin – “Aeolian Harp”. Etude, op 25

A. Kaiser – The difficulty of crossing a field

J.-M. Hotteterre – Premier livre de pièces, Op. 2: Prélude, Air “Le Fleuri”, Gavotte “La Mitilde”, Branle de village “L’Auteuil”, Menuet “Le Beaulieu”

H. Kerschbaumer – not.to

G. Fauré – Sicilienne

E. Demetz – Nordpol

A. Kobzar – Prism, quartet

A. Arkushyna – uǝɯ-oʍ for 4 whistles

 

Duration: 1.5 hour

2 червня, субота, 19:00

Капела “Трембіта”

Вечір світлої пам’яті патріарха Любомира Гузара

 

June 2, Saturday, 7 p.m.

Chapel “Trembita”

In memory of Patriarch Lubomyr Husar

Знаменитий хоровий колектив Галичини виконає найкрасивіші духовні твори сучасності в пам’ять про патріарха Любомира.

 

Хорова капела “Трембіта” 2 червня запрошує у Львівський органний зал на незвичайний концерт – вечір світлої пам’яті патріарха Любомира (Гузара). У виконанні хору, оркестру та солістів прозвучать духовні твори сучасних композиторів – “Світанкова меса” норвежця Ола Г’єйло та “Реквієм для живих” американця Дена Форреста.

Пам’ять Великої людини, пастиря та морального авторитета українців гідна вшанування саме такою музикою – музикою світла та любові.

“Світанкова меса” має канонічний текст: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus та Agnus Dei. Але з музикою Г’єйло ми ніби здійснюємо подорож із небесних сфер на землю. Божественне  поєднання вокалу та струнних інструментів полонило вже не одну сцену Європи. Здається, цей норвежець не знає про темні сторони дисонансу.

“Реквієм для живих” Форреста – великий 5-частинний твір, який приніс світову славу молодому композиторові зі США. Орган, оркестр з перкусією, арфою, флейтою, гобоєм, горном та великий хор із солістами створюють приголомшливе, рухливе, сповнене світла і витонченої краси дійство. Цей твір не для сліз за загиблими, він для віри у живих.

 

Хорова капела “Трембіта” – один із найстаріших хорових колективів України, створений у 1939 році на основі легендарного “Львівського Бояна”, історія якого бере свій відлік від 1891 року. Першим керівником “Трембіти” був відомий дириґент Дмитро Котко. Згодом колективом керували такі видатні постаті музичного життя Галичини, як Петро Гончаров, Олександр Сорока, Микола Колесса, Павло Муравський, Володимир Пекар, Ігор Жук.  Із 1994 року до хорового складу приєднався камерний оркестр, що дозволило розширити репертуар і виконати такі полотна, як “Велика меса” та “Реквієм” В.А.Моцарта, ораторія “Месія” Г.Ф.Генделя, поема “Кавказ” С. Людкевича та інші. Капела “Трембіта” носить статус заслуженої та була удостоєна Шевченківської премії.

 

Хор, камерний оркестр та солісти Заслуженої академічної капели України “Трембіта”

Надія Величко – орган

Марта Бура – концертмейстер оркестру

Сергій Якобчук – дириґент

Співорганізатори – Львівська архиєпархія УГКЦ, Фундація “Андрей”

О. Г’єйло – “Світанкова меса”

Д. Форрест – “Реквієм для живих”

Тривалість:1,5  години

 

The famous choir of Lviv will perform the most beautiful modern spiritual pieces in memory of Patriarch Lubomyr.

 

On May 2, the “Trembita” choir chapel invites for concert at Lviv Organ Hall in memoriam of Patriarch Lubomyr (Husar). The choir, orchestra and soloists will perform spiritual works by contemporary composers – Ola Gjeilo’s “Sunrise Mass” and Dan Forrest’s “Requiem for the Living”.

The memory of the great man, the pastor and the moral authority of the Ukrainians is worthy to be honored with such music, full of light and love.

The “Sunrise Mass” has the canonical text: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus and Agnus Dei. But with the music by Gjeilo we seem to be traveling from heavenly spheres to the earth. The divine combination of vocals and strings were perfectly accepted in many stages of Europe. It seems that this Norwegian does not know about the dark sides of the dissonance.

“Requiem for the Living” by Forrest is a large 5-part piece, which brought world-wide fame to a young composer from the United States. The organ, orchestra with percussion, harp, flute, oboe, horn and large chorus with soloists create a terrific, moving, full of light and elegant beauty action. This work is not for tears for the dead, it is for believing in the living.

 

“Trembita” chorus chapel is one of the oldest choir collectives in Ukraine, created in 1939 on the basis of the legendary “Lviv Boyan”, whose history dates back to 1891. The first conductor of Trembita was the famous Dmitry Kotko. Then the choir was headed by such outstanding figures as Petro Goncharov, Olexander Soroka, Mykola Kolessa, Pavlo Muravsky, Volodymyr Pekar, Igor Zhuk. Since 1994 the chamber orchestra has joined to the choral composition, which allowed to expand the repertoire and perform such canvases as “Great Mass” and “Requiem” by Mozart, “Messiah” by Handel, “Kavkaz” by Ludkevych and others. Chapel “Trembita” was awarded the Shevchenko Prize.

 

Choir, Chamber Orchestra and Soloists of the Honored Academic Chapel of Ukraine “Trembita”

Nadiya Velychko – organ

Marta Bura – concertmaster of the orchestra

Serhiy Yakobchuk – conductor

 

Co-organizers – Lviv Archdiocese of the UGCC, Foundation “Andrei”

 

O. Gjeilo – “Sunrise Mass”

D. Forrest – “Requiem for the Living”

 

3 червня,

неділя, 19:00

Шедеври органної музики

Солістка Львівського органного залу Надія Величко 3 червня зіграє сольний концерт із найпопулярніших творів, написаних для “короля музичних інструментів”.

 

Концерт “Шедеври органної музики” розпочнеться з Йоганна Себастьяна Баха і його безсмертної Токати і фуги ре мінор. Після неї звучатиме твір, написаний Бахом у “співавторстві” з Антоніо Вівальді – Концерт ля мінор у трьох частинах.

Крім того слухачі Органного почують Сонату Соль Мажор священика-музиканта Падре Давіде. Далі перенесуться у надзвичайно насичене для органістів XIX століття з “Весільним маршем” Фелікса Мендельсона, Прелюдією, фугою і варіацією “неземного” Сезара Франка та іншими творами. А завершиться вечір найвідомішою токатою Шарля-Марі Відора, яка звучала на весіллі принца Вільяма та Кейт Мідлтон.

Приходьте почути справжню королівську музику!

 

Надія Величко – орган

Й. Бах – Токата і фуга ре мінор
Й. С. Бах/ А. Вівальді – Концерт ля мінор, I частина
Падре Давіде – Соната Соль мажор

Ф. Мендельсон – “Інтермеццо” і “Весільний марш”
С. Франк – Прелюдія, фуга і варіація
Е. Жигу – Токата
Л. Боельман – Токата
Г. Форе – Павана

Ш.-М. Відор – Токата Фа мажор

 

Soloist of the Lviv Organ Hall Nadiya Velychko will play a solo concert from the most popular pieces written for the “King of Musical Instruments”.

 

The concert “Masterpieces of Organ Music” will begin with Johann Sebastian Bach and his immortal Toccata and Fugue D minor. After it a work written by Bach in “co-authorship” with Antonio Vivaldi will sound: the Concert in a minor in three parts. In addition, listeners of Organ Hall will hear Sonata G Major by priest and musician Padre Davide. Then they will be transferred into the XIX century, extremely enthusiastic time for organists: “Wedding march” by Felix Mendelssohn, Prelude, Fugue and variation by Cesar Franck and others. And the evening will end with the most famous piece by Charles-Marie Widor, which sounded at the wedding of Prince William and Kate Middleton. Come to hear true royal music!

 

Nadiya Velychko – organ

 

J.S. Bach – Toccata and Fugue in D minor

Bach / Vivaldi – Concerto in a Minor, Part I

Padre Davide – Sonata in G Major

F. Mendelssohn – “Intermezzo” and “Wedding March”

C. Franck – Prelude, Fugue and variation

E. Gigout – Toccata

L. Boellmann – Toccata

G. Fauré – Pavane

Ch.-M. Widor – Toccata F Major

 

 

 

 

6 червня, середа, 19:00

Сакральні звуки валторн

Sacred sounds of horns

6 червня в Органному залі відбудеться унікальний концерт, на якому звучатимуть чарівні звуки валторн та органа.

 

З німецької валторна (нім. Waldhor) дослівно перекладається як  “лісовий ріг”. Предком валторни був мисливський ріг, в який трубили під час полювання. Аби звук було чути на далекій відстані, ріг стали подовжувати, а щоб грати було зручно, його придумали “скручувати”. До одного витка додався другий, потім третій. Так і виникла валторна. У 1664 році французький композитор Жан Батист Люллі вперше ввів валторну в оркестр.

6 червня в Органному залі відбудеться справжня феєрія “лісових рогів”: валторнові квартети, валторна з органом, ансамблі валторн, які копіюють людський хор.

У концерті візьмуть участь солістка Органного залу Надія Величко та студенти Львівської національної музичної академії ім. Лисенка, які навчаються у класі відомого валторніста Назара Базіва.

У програмі ліричні “Аве Марія” Шуберта, “Вечірня пісня” Шумана, “Вокаліз” Рахманінова, “Адажіо Альбіноні” Джадзотто. Під акомпанемент Надії Величко молоді валторністи виконають фрагменти з концертів Телемана, Штрауса, Шумана, Ґайдна. А наприкінці концерту звучатимуть фрагменти з опер Вебера та Ваґнера.

 

 

А. Ґабріелі – “Річеркар”

Й.К.Ф. Фішер – Прелюдія

Г. Бютхер – “Lonely silence”

Ф. Шуберт – “Аве Марія”

Р. Шуман – “Вечірня пісня”

Г.Ф. Телеман – Концерт для валторни 1 ч.

О. Зноско-Боровський – Поема-ноктюрн 1 ч.

Р. Штраус – Концерт 1, 2 ч.

Р. Шуман – Концертштюк 2 ч.

Й. Ґайдн – Концерт для 2-х валторн, 2 ч.

П. Чайковський – Арія з опери “Пікова Дама”

Ґ.Ф. Ґендель – “Алеманда”

С. Рахманінов – “Вокаліз”

Д. Фалілеєв – “Мелодія”

А. Марчелло – Адажіо

Р. Джадзотто – “Адажіо Альбіноні”

К.М. Вебер – Хор мисливців з опери “Вільний стрілець”, El condo pasa

Р. Ваґнер – Хор пілігримів з опери “Тангейзер”

From the German Waldhor is literally translated as “forest horn”. Ancestor of the horn was a hunting horn for the hunt. In order to hear the sound at a far distance, the horn began to lengthen, but to play it was convenient, it was thought up to “twist”. The second, then the third turn. In 1664, French composer Jean-Baptiste Lully first introduced a French horn to the orchestra.

On June 6 in the Organ Hall there will be a real fairy tale of “forest horns”: horns quartets, horns with an organ, ensembles of horns, which copy the human choir.

The concert will be attended by the soloist of the Organ Hall Nadiya Velychko and students of the Lviv National Musical Academy, who are studying in the class of the famous hornsters Nazar Baziv.

The program includes lyrical “Ave Maria” by Schubert, “Evening Song” by Schumann, “Vocalis” by Rachmaninov, “Adagio Albinoni” by Jazzotto. Under the accompaniment of Nadiya Velychko young hornstones will perform fragments from the concertos by Teleman, Strauss, Schumann, Haydn. And at the end of the concert there will be fragments from the operas by Weber and Wagner.

 

A. Gabrieli – “Richercar”

J. Fischer – Prelude

G. Büther – “Lonely silence”

F. Schubert – “Ave Maria”

R. Schumann – “Evening Song”

G. P. Telemann – Concert for French horn 1 p

O. Znosko-Borovsky – Poem-nocturne 1 p.

R. Strauss – Concerto 1, 2 p.

R. Schumann – Concertchutz 2 p.

J. Gaydn – Concerto for 2 horns, 2 p.

P. Tchaikovsky – Aria from the opera “The Queen of Spades”

G. Handel – “Alemanda”

S. Rachmaninoff – “Vocalise”

D. Falileev – “Melody”

A. Marcello – Adagio

R.  Giazotto – “Adagio Albinoni”

K.M. Weber – The Hunters’ Chorus from the opera “Der Freischutz”, El condo pasa

R. Wagner – Pilgrim’s Chorus from the opera “Tannhauser”

 

Nadiya Velychko – organ

With the participation of students of LNMA:

O. Geregiy, M. Gadzetskii, O. Druz, M. Yasyuk, A. Filinsky, O. Pronyuk, A. Zhovtobryukh, Z. Bodnar, I. Romaniv (N. Basiw class) – horn

 

7 червня, четвер, 19:00

Органні токати

Organ toccatas

 Органний зал запрошує на сольний виступ Олени Мацелюх “Органні токати” з циклу концертів “Жанри органної музики”.

“Токата” у перекладі з латини означає “доторкнутися”. Кожен дотик органіста до клавіш народжує музику, здатну глибоко торкатися людських душ. Легкість, швидкість, імпровізація, спритність пальців, чергування мелодій у лівій та правій руці, мовби перегукування двох птахів – характерні риси цього жанру. Починаючи з Джіроламо Фрескобальді, токати стають більш довгими та віртуозними, сягаючи висот екстравагантності та уваги до деталей. Вершиною є токати Йоганна Себастьяна Баха, а його Токата і фуга ре мінор – і досі найпопулярніший твір для органа.

Французьку романтичну органну школу теж важко уявити без токати. Композиції Дюбуа, Боельманна також звучатимуть на концерті. А сучасну токату представлятиме твір Грімоальдо Маккіа “Дзвони Вифлеєму”.

Запрошуємо почути всю історію токати в концерті Олени Мацелюх!

 

Олена Мацелюх – орган

 

Г. Янґ – Токата в класичному стилі

Я. Подбєльський – “Тоccata Preambulum”

Дж. Фрескобальді – Токата і Канцона in d

У. Бьорд – Токата “Дзвони”

Й. Пахельбель – “Тоccata ostinato”

А. Майї – Токата “Різдвяний передзвін”

Т. Дюбуа – Токата

Л. Боельманн – Токата з “Готичної сюїти”

Гр. Маккіа – Токата “Дзвони Вифлеєму”

Й.С. Бах – Токата і фуга ре мінор

The Organ Hall invites Olena Matselyukh’s solo performance “Organ Toccatas” from the cycle of concerts “Genres of Organ Music”.

“Toccata” translated from Latin literally means “to touch”. Touches to the keys of the organ become music that touches human souls.

Lightweight, speed, improvisation, finger movement, alternating melodies in the left and right hands, like echoes of two birds are characteristic features of this genre. Starting with Girolamo Frescobaldi, the toccatas become longer and more virtuoso, reaching the heights of extravagance and attention to detail. The top is Johann Sebastian Bach, and his Toccata and Fugue d moll are still the most popular piece for the organ.

French romantic organ school is also hard to imagine without toccata. Dubois, Boellmann will also be played at the concert. And the modern toccata will be presented by the work of Grimoaldo Macchia “Bells of Bethlehem”.

We invite you to hear the whole story of toccata in the concert of Olena Matselyukh!

 

Olena Matselyukh – organ

 

G. Young – Toccata in the classical style

J. Podbielsky – “Toccata Preambulum”

J. Frescobaldi – Toccata and Canzone in d

W. Byrd – Toccata “Bells”

J. Pachelbel – “Toccata ostinato”

A. Mayi – Toccata “Christmas Bells”

T. Dubois – Toccata

L. Boellmann – Toccata from “Gothic Suite”

Gr. Macchia – Toccata “Bells of the  Bethlehem”

J.S. Bach – Toccata and Fugue in d-moll

 

8 червня, п’ятниця, 21:00

Містичний орган

The Mystical Organ

Нічні концерти в Органному вже стали своєрідною традицію. Вночі, коли всі почуття загострюються, коли містичне світло місяця віддзеркалюється в очах, коли прокидається наше далеке підсвідоме, первісне, музика сприймається зовсім по-іншому. 8 червня о 21:00 солістка Органного залу Надія Величко запрошує на концерт “Містичний орган”.

У творах різних епох, стилів та авторів є одна спільна риса – шалений магнетизм, від якого неможливо втекти: чи це гучно-величне “О,Фортуна” з “Карміна Бурана” Карла Орфа, чи неземна та ніжна мелодія хоралу Дітріха Букстегуде “У спокої та радості я йду”, чи тихе, зігране на піаніссімо “Місячне сяйво” Клода Дебюссі, чи гіпнотично ритмічне “Болеро” Моріса Равеля, чи церковне танго на органі Гі Бове. Справжньою містикою сповнені твори про потойбічне – “Танець смерті” Каміля Сен-Санса, його “гамбурзький” варіант Гі Бове, “Прийди, солодка смерте” Йоганна Себастьяна Баха та “Сон Янгола” з опери “Демон” Артура Рубінштейна.

Пориньте в містичний світ музики в Органному залі!

 

Надія Величко – орган

 

К. Орф – “О,Фортуна” з “Карміна Бурана”

Д. Букстегуде – Хорал “У спокої та радості я йду”

Й.С. Бах – Хорал “Прийди, солодка смерте”

К. Сен-Санс – “Танець смерті”

К. Дебюссі – “Місячне сяйво”

Г. Мюлє – Токата “Ти – камінь, і ворота пекла не здолають тебе”

Р. Ваґнер – “Політ валькірій”

А. Рубінштейн – “Сон Янгола” з опери “Демон”

Г. Бове – Танго еклезіастіко

Г. Бове – “Гамбурзький танець смерті”

М. Равель – Болеро

 

 

The night concert in Organ  Hall has already become a peculiar tradition. At night, when all feelings become aggravated when the mystical light of the moon is reflected in the eyes, when our distant subconscious wakes up, music is perceived differently. On June 8th at 9 p.m. the soloist of the Lviv Organ Hall Nadiya Velychko invites to the concert “The Mystical Organ”. In the works of different epochs, styles and authors, there is one common feature – the crazy magnetism from which it is impossible to escape: in loud “Oh, Fortuna” from “Carmina Burana” by Carl Orff, or the unearthly and tender melody of the choral “With peace and joy” by Dietrich Buxtehude, or the quiet, all played on the pianissimo” The Moonlight “by Claude Debussy, or the hypnotically rhythmic “Bolero” by Maurice Ravel, or the church tango on the organ by Guy Bovet. The true mysticism is filled with works of the otherworldly – “Danse Macabre” by Camille Saint-Saens and his “Hamburg” version of Guy Bovet, “Come, sweet death” by Johann Sebastian Bach and “Dream of the Angel” from the opera “Demon” by Arthur Rubinstein.

Immerse yourself in the mystical world of music in the Organ Hall!

 

Nadiya Velychko – organ

 

C. Orff – “O, Fortuna” from “Carmina Burana”

D. Buxtehude – Choral “Mit Fried und Freud” (“With peace and joy”), BuxWV 76

J.S. Bach – Choral “Come Sweet Death”

C. Saint-Saens – “Danse Macabre”

C. Debussy – “Clair de Lune” from Suite Bergamasque

H. Mulet – Toccata “Tu es petra et porte inferi non prevalebunt adversus”

R. Wagner – “Ride Of The Valkyries”

A. Rubinstein – “Dream of Angel” from the opera “Demon”

G. Bovet – “Tango ecclesiastico”

G. Bovet – “Hamburger Totentanz”

M. Ravel – Bolero

9 червня, субота 19:00
Бузоні. Ліст. Волтон.

 

June 9, Saturday 7 p.m.

Busoni. Liszt. Saint-Saëns

 

 

Блискучий скрипаль зі Львова Орест Смовж, який зараз навчається у США, подарує землякам великий концерт разом з Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом Івана Остаповича.

Коли грає Орест Смовж, здається, що скрипка дихає в унісон із ним. Його називають одним із найяскравіших українських скрипалів, і спеціально для Ореста деякі композитори пишуть свої твори.

Випускник Національної музичної академії України ім. П. Чайковського та Консерваторії ім. Юнг Сів Тоха в Сінгапурі, сьогодні Орест Смовж є аспірантом Університетського коледжу ім. Торнтона (США), навчається під керівництвом всесвітньовідомої скрипальки Мідорі Ґото.

Переможець міжнародного конкурсу ім. Т. Вронського (Варшава 2015). Є співорганізатором таких музичних фестивалів, як “Дзензелівські вечори КЛАСичНОЇ музики”, “Дні музики Баха” у Львові та Dialogues for Solo у Мелаці (США), концертує в Європі, Азії, Штатах, Австралії. А 9 червня львів’яни матимуть чудову нагоду насолодитися грою відомого земляка.

Орест Смовж разом з Ukrainian Festival Orchestra під дириґуванням Івана Остаповича дасть великий концерт у Львівському органному залі.

Альтист та скрипаль Сергій Гаврилюк – учасник Ukrainian Festival Orchestra, Львівського камерного оркестру “Академія” та однойменного струнного квартету. Сергій виступав з такими музикантами, як Кшиштоф Пендерецький, Мирослав Скорик, Мацей Творек, Сімон Камартін, Міхаіл Вайман, Діна Йоффе, Марк Божков.

Сергій Гаврилюк – постійний учасник львівських фестивалів, куратор музичних проектів, останній з яких – “Ніч Ґустава Малера” – з успіхом відбувся нещодавно в Органному залі.

Ukrainian Festival Orchestra, відомий раніше, як камерний оркестр Collegium Musicum, – молодий львівський колектив, який прагне популяризувати українську класичну музику та співрацює зі всесвітньовідомими музикантами.

У програмі – Концерт для скрипки з оркестром Ферруччо Бузоні, прихильника “молодої класичності”, який вважав, що твори христоматійних композиторів мають отримувати друге життя. Бузоні блискуче виконував Ференца Ліста, тож не дивно, що другим номером програми стане симфонічна поема угорця “Від колиски до могили”. Завершить вечір Концерт для альта з оркестром Вільяма Волтона.

 

Орест Смовж – скрипка (Україна-США)

Сергій Гаврилюк – альт

Ukrainian Festival Orchestra, дириґент – Іван Остапович

 

Ф. Бузоні – Концерт для скрипки з оркестром

Ф. Ліст – Симфонічна поема “Від колиски до могили”

В. Волтон – Концерт для альта з оркестром

 

Тривалість: 2 години, з антрактом

 

Orest Smovzh, a brilliant violinist from Lviv, now studying in the United States, will perform in Lviv with the Ukrainian Festival Orchestra under the direction of Ivan Ostapovych.

 

When Orest Smovzh plays, it seems that the violin breathes in unison with him. Composers write their pieces specially for the artist. He is famous as one of the most striking Ukrainian violinists.

Smovzh graduated from the Tchaikovsky National Musical Academy of Ukraine and Singapore’s Yong Siew Toh Conservatory of Music. Currently Orest Smovzh is a postgraduate student at the USC Thornton School of Music (USA) in class of world-famous violinists Midori Goto.

Orest is the winner of the T. Vronsky international competition (Warsaw 2015). He is co-organizer of such musical festivals as “Dzenzelovsky Evenings of Classical Music”, “Bach`s Days of Music” in Lviv and Dialogues for Solo in Melaka (USA).

He concerts in Europe, Asia, USA, Australia. And on June 9, Lviv residents will have a wonderful opportunity to enjoy the play of a famous fellow countryman.

Orest Smovz with alto Serhiy Havryliuk

and the Ukrainian Festival Orchestra under the direction of Ivan Ostapovych will give a great concert in the Lviv Organ Hall.

Altist and violinist Sergiy Havrylyuk is a participant of the Ukrainian Festival Orchestra, the Lviv Chamber Orchestra “Academy” and the same stringed quartet. Sergiy performed with such musicians as Krzysztof Penderecki, Myroslav Skoryk, Maciej Tworek, Simon Kamartin, Mikhail Vayman, Dina Joffe, Mark Bozhkov.

Sergiy Havrylyuk is a regular participant of Lviv festivals, curator of musical projects, the latest of which – “The Night of Gustave Mahler” – was successfully held recently in the Organ Hall.

Chamber Orchestra Collegium Musicum is a young Lviv collective who seeks to popularize Ukrainian classical music and collaborates with world-renowned musicians.

We will heard the Violin Concerto in D major by Ferruccio Busoni. Busoni was a fan of “young classical”, who believed that the works of classical composers should receive a second life. Busoni performed brilliantly pieces by Liszt, so it is not surprising that the second issue of the program will be the symphonic poem “From the Cradle to the Grave” by Hungarian composer. In the end of the evening will be the Symphony No. 1 by Camille Saint-Saëns , written by the composer at 18 years old, although it was not the first symphonic piece he wrote. It was performed as a piece by an unknown author. The secret was revealed only after the premiere.

 

Orest Smovzh – violin (Ukraine-USA)

Sergiy Gavryluk – alto (Ukraine)

Ukrainian Festival Orchestra, conductor – Ivan Ostapovych

 

F. Busoni –  Violin Concerto in D major

F. Liszt – Symphonic poem “From the Cradle to the Grave”

W. Walton – Concerto for Viola and Orchestra

 

Two hours with antract.

10 червня, неділя, 17:00

Органний ланч. Вокал та орган

Vocal and Organ

Романтичні арії у виконанні баритона Владислава Тлуща під супровід органістки Надії Величко.

 

Цього разу традиційний ланч-концерт в Органному залі відбудеться ближче до сієсти. У цей романтичний час наші солісти Владислав Тлущ та Надія Величко зіграють проникливі арії та органні твори.

У програмі – мадригал Джуліо Каччіні “Амаріллі” про героїню давньогрецьких поем, пастушку Амарілліс. Цей твір – один із найперших зразків того, що згодом стануть називати “бельканто”.

Про кохання і “Серенада” Франческо Тості, і арія Ернесто з опери “Гризельда” Джованні Бонончіні. Прозвучить також відома на весь світ “Pietà, Signore” – пристрасна молитва до Бога. Довгий час ця арія вважалася твором італійського композитора Алессандро Страделлі, однак, як з’ясувалося пізніше, її написав Луї Нідермейер, котрий присвятив італійцеві цілу оперу.

Ці та інші цікавинки можна буде почути 10 та 17 червня на ланч-концертах в Органному залі.

 

Владислав Тлущ – баритон

Надія Величко – орган

 

Дж. Каччіні – “Амаріллі”

Г. Ф. Гендель – Речитатив і арія Дардануса з опери “Амадіс” (“Pena tirana”)

Л. Нідермейер – Арія “Pieta, signore” з опери “Страделла”

Дж. Бонончіні – Арія “Per la gloria d’adorarvi” з опери “Гризельда”

Ф. П. Тості – “La serenata”

 

Romantic arias performed by the baritone Vladyslav Tlushch with the organist Nadiya Velychko.

 

This time the traditional lunch concert in the Organ Hall will on Siesta time. Our soloists Vladyslav Tlushch and Nadiya Velychko will play insightful aria and organ pieces.

In the program is madrigal by Caccini “Amarilli” about the heroine of ancient Greek poems, shepherdess Amarillis. This work is one of the very first examples of what will later be called “Belcanto”.

About love is said in “La serenata” by Tosti, and in the aria of Ernesto from the opera “Griselda” by Bononcini. The well-known “Pietà, Signore” is a passionate prayer to God. For a long time this aria was considered to be the work of the Italian composer Alessandro Stadelli, but the author was Louis Niedermeyer, who dedicated the whole opera to the Italian composer.

These and other interesting pieces will be heard on June 10th and 17th at lunch concerts in the Organ Hall.

 

Vladyslav Tlushch – baritone

Nadiya Velychko – organ

 

Caccini – Amarilli, mia bella

G. F. Handel – Recitative and Aria of Dardanus from the opera “Amadigi di Gaula” (“Pena Tirana”)

L. Niedermeyer – Aria “Pieta, signore” from the opera “Stradella”

J. Bononcini – Ernesto’ s aria ‘Per la Gloria D’adorarvi’ from the opera “Griselda”

F. P. Tosti – “La serenata”

10 червня, неділя, 19:00

Веймарський період Баха

 

Солістка Органного залу Олена Мацелюх представляє концерт “Й.С. Бах: Органні твори Веймарського періоду”.

Так прийнято називати період життя Йоганна Себастьяна з 1708 по 1717 рр., який він провів у Веймарі на посаді придворного музиканта.

Це розквіт оркестрової та клавірної творчості Баха, становлення його неперевершеного органного стилю.

Бах експериментує зі світськими музичними жанрами. Він пише п’єси для скрипки та клавесина, а також створює репертуар для капели. Саме у Веймарі народилися численні хоральні прелюдії, безсмертні Токата і фуга ре мінор, Фантазія і фуга соль мінор, “Ave Maria”, хорал “До Тебе взиваю, Господи”. Усі ці твори і не тільки можна буде почути на концерті органістки Олени Мацелюх.

 

Олена Мацелюх – орган

Й.С. Бах:

Фантазія і фуга ля мінор

Прелюдія і фуга ля мінор

Хорал “До Тебе взиваю, Господи”

Прелюдія і фуга Ре мажор

Концерт Соль мажор у 3-х частинах

Фантазія і фуга соль мінор

Токата і фуга ре мінор

“Аве Марія”

 

 

Soloist of the Lviv Organ Hall Olena Matselyukh presents a concert “J.S. Bach: Organ works of the Weimar period”.

So it is customary to call the period of life of Johann Sebastian from 1708 to 1717, which he spent in Weimar as court musician, Weimar period.

This is the flowering of Bach’s orchestral and clavier creativity, the formation of his uniq organ style.

Bach was experimenting with secular musical genres. He wrote plays for violin and harpsichord, and also created a repertoire for the chapel. Numerous choral preludes, immortal Toccata and Fugue d-moll, Fantasy and Fugue g-moll, “Ave Maria”, choral “Ich ruf ‘zu dir, Herr Jesu Christ” were born in Weimar. All these works and even more can be heard at the concert of organist Olena Matselyukh.

 

Olena Matselyukh – organ

 

J.S. Bach:

Fantasy and Fugue a-moll

Prelude and Fugue a-moll

Choral “Ich ruf ‘zu dir, Herr Jesu Christ”

Prelude and Fugue D-Dur

Concert G Dur in 3 movements

Fantasy and Fugue g-moll

Toccata and Fugue in d-moll

“Ave Maria”

 

Duration: more than one hour

14 червня, четвер, 19:00

Класика флейтового репертуару

“Чарівна флейта” Романа Ієвського з віртуозним фортепіано Ірини Кірчанової 14 червня подарують слухачам Органного справжню феєрію.

М’яке та мелодійне звучання флейти заворожує та занурює у справжню казку. Недарма у фольклорі багатьох народів світу флейта – магічний інструмент. Слухачів Органного залу своєю грою на флейті зачарує Роман Ієвський. У музичному чаклунстві йому допомагатиме піаністка Ірина Кірчанова. Вони  виконають найскладніші та найкрасивіші твори флейтового репертуару.

Концерт розпочнеться з Баха. Партиту ля мінор для флейти соло нерідко виконують на престижних міжнародних конкурсах. Прозора та зрозуміла музика вимагає від виконавця неабиякої майстерності і знань. Кажуть, що концерти Моцарта – це своєрідний “рентген” для виконавця. Романа Ієвського “просканує” Концерт для флейти з оркестром соль мажор – урочиста, піднесена музика, написана в найкращих традиціях віденського класицизму. Далі пролунає витончена та емоційна Сонатіна Анрі Дютійє. Ця композиція глибоко занурює у свій надзвичайний казковий світ, з якого не хочеться виходити до останньої ноти. Наступна подорож – на музичну планету Жака Ібера та його Концерту для флейти з оркестром. Скерцозна перша частина, солодка та п’янка друга та віртуозний фінал нікого не залишать байдужим. Далі звучатиме один із найскладніших творів для флейти – “Пісня Ліноса” Андре Жоліве. В основі твору – старовинний грецький міф про Ліна, сина Аполона, брата Орфея. Неперевершений знавець музики, він був убитий батьком за спробу зрівнятися з ним у співі. Запрошуємо на по-справжньому чарівний концерт!

 

Роман Ієвський – флейта
Ірина Кірчанова – фортепіано

 

Й.С. Бах – Партита ля мінор для флейти соло
В.-А. Моцарт – Концерт для флейти з оркестром Соль мажор
А. Дютійє – Сонатіна для флейти та фортепіано
Ж. Ібер – Концерт для флейти з оркестром

А. Жоліве – “Пісня Ліноса” для флейти і фортепіано

 

Тривалість: півтори години з антрактом.

“Charming Flute” by Roman Ievsky with virtuoso piano by Iryna Kirchanova will present to the visitors of Organ Hall a true fairy tale on June 14th.

 

The soft and melodious flute sounds fascinating and immersed in a fairy tale. No wonder in folklore of many peoples of the world a flute is a magic instrument. Listeners of the Organ Hall on June 14 will be captivated by the play of Roman Ivevsky. pianist Iryna Kirchanova will help him in the musical witchcraft. Both them will perform the most complex and most beautiful works of the flute repertoire.

The concert will start with Bach. The partitus a-moll for flute solo is often performed at prestigious international contests. Transparent and understandable music requires a performer of extraordinary skill and knowledge. The Mozart’s concertos are a kind of “X-ray” for the artist. Roman Ievsky will perform the Concert for flute and orchestra in G Dur – solemn, sublime music, written in the best traditions of Viennese classicism. He will follow the sophisticated and emotional “Sonatina” by Henri Dutilleux. This composition deeply immerses in its extraordinary fantastic world, from which you do not want to go to the last note. The next trip is to the world of Jacques Ibert and his Concerto for Flute and Orchestra.

Next, one of the most complex works for flute – André Jolivet‘s “Song of Linos” will sound. At the heart of the work – the ancient Greek myth of Linos, son of Apollo, brother of Orpheus. An unsurpassed connoisseur of music, he was killed by his father for trying to match him in singing.

We invite to a magical concert!

 

 

Roman Ievsky – flute

Iryna Kirchanova – piano

 

J.S. Bach – Partita a moll for flute solo

V.-A. Mozart – Concerto for flute and orchestra in G Dur

H. Dutilleux – Sonatine for flute and piano

J. Ibert – Concerto for flute and orchestra

A. Jolivet – “Song of Linos” for flute and piano

 

Duration: one and a half hours with an intermission.

15 червня, п’ятниця, 19:00

ARISTIDE CAVAILLE-COLL: TRIBUTE

Сольний органний концерт Олени Мацелюх – це данина великому майстру органа Арістіду Каває-Колю.

 

Французький органобудівничий, учений, акустик, винахідник Каває-Коль змінив уявлення про музичні можливості органа. Завдяки його технічним винаходам французька романтична органна школа сягнула неймовірних висот.

Концерт Олени Мацелюх – це шана великому майстрові (у перекладі з англійської tribute означає “данина”).

Солістка Органного залу зіграє твори французьких композиторів, написані для “нового” органа, створеного Каває-Колем. Прозвуючать композиції Сезара Франка, Леона Боельманна, Каміля Сен-Санса, Жана Алена, Александра Гільмана, Олів’є Мессіана, Жака Лянґле. Також звучатиме твір нашого сучасника, львів’янина Богдана Котюка “The road to heaven”.

Запрошуємо на триб’ют Олени Мацелюх!

 

Олена Мацелюх – орган

 

С. Франк – “Grand Choir”

Л. Боельманн – “Готична сюїта”

К. Сен-Санс – “Акваріум” з “Карнавалу тварин”

Ж. Ален – “Літанія”

Б. Котюк – “The road to heaven”

А. Гільман – Пастораль та Фінал із Сонати №1

О. Мессіан – “Радість та ясність прославлених тіл”

Ж. Лянґле – “Пам’яті Дж. Фрескобальді” (“Фантазія”, “Прелюдія у стилі Kyrie”, “Епілог”)

 

Тривалість: близько години  

Solo Organ Concert of Olena Matselyukh is a tribute to the great master of the organ of Aristide Cavaille-Coll.

 

French organ-builder, scientist, acoustic, inventor Cavaille-Coll changed the idea of ​​musical capabilities of the organ. Thanks to his technical inventions, the French romantic organ school reached incredible heights.

Concert of Olena Matselyuch is a honor to the great master. The Organ Hall soloist will play the works of French composers written for the “new” organ created by Cavaille-Coll: César Franck, Leon Boellmann, Camille Saint-Saens, Jean Alain, Alexander Guilmant, Olivier Messiaen, Jacques Lyangle. Also, the work of our contemporary, Bogdan Kotyuk, “The road to heaven”, will sound.

We invite to the tribute!

 

Olena Matselyukh – organ

 

C. Franck – “Grand Choir”

L. Boellmann – “Gothic Suite”

C. Saint-Saens – “Aquarium” from “Animal Carnival”

J. Alain – “Litanies

B. Kotyuk – “The road to heaven”

А. Guilmant – Pastoral and Final from Sonata No. 1

O. Messiaen – “Joie et clarté des Corps Glorieux”

J. Langley – Suite in memory of Frescobaldi (“Fantasy”, “Prelude in the style of Kyrie”, “Epilogue”)

 

Duration: more than one hour

 

 

16 червня, субота, 19:00

Чакони та пасакалії

 

Сольний концерт Надії Величко стане ретроспективою жанру чакони та пасакалії в органній музиці.

 

Чакона і пасакалія – два іспанські танці, веселий та сумний, які з часом перетворилися на інструментальний жанр і майже злилися в одне ціле.

Нестримний, дикий танець чакона виконувався під гітару, спів та кастаньєти. Запальні мелодії з Іспанії перекочували на схід та перетворилися на повільний урочистий танець. Європейські композитори створювали інструментальні п’єси під назвою “чакона”, але під них вже не танцювали.

Схожа доля спіткала і пасакалію. Спочатку це була іспанська прощальна пісня, яку виконували, проводжаючи гостей зі свята. З часом пасакалія стала повільною, трагічною п’єсою. Німецькі композитори-органісти перетворили її на поліфонічний віртуозний твір. Жанр досяг свого розквіту у Йоганна Себастьяна Баха, Дітріха Букстегуде, Ґеорга Ґенделя, а потім зник майже на сто років з музичного життя і повернувся вже як частина симфоній та опер. Нині чакона та пасакалія, як і раніше, хвилюють людські серця.

Пройти їхнім шляхом розвитку запрошує Органний зал та Надія Величко: від чакон Йоганна Фішера, Йоганна Пахельбеля та Дітріха Букстегуде до пасакалій Йозефа Райнбергера і Макса Регера. А справжньою кульмінацією концерту  стануть українські пасакалії Миколи Колесси та Олександра Козаренка. 

Надія Величко – орган

Й. Фішер – Чакона Фа мажор

Й. Пахельбель – Чакона Ре мажор

Д. Букстегуде – Прелюдія, фуга і чакона До мажор

Й. Райнбергер – Інтродукція і пасакалія мі мінор з сонати №8

М. Колесса – Пасакалія

О. Козаренко – Пасакалія

М. Регер – Інтродукція і пасакалія ре мінор

 

Тривалість: понад годину

 

Nadiya Velychko’s solo concert will become a retrospective of the chacona and passacaglia in organ music.

 

Chacona and passacaglia are two Spanish dances, fun and sad, which eventually turned into an instrumental genre and almost merged into one.

The unstoppable, wild dance Chacona was performed with the guitar, singing and castanets. As those hot Spanish travelled eastward they turned into a slow solemn dance. European composers created instrumental pieces called “chacona”, but they were not for dancing anymore.

The same with passacaglia – at first it was Spanish farewell song, which was performed when guests were leaving after the holiday. As time passes, passacaglia genre grew into slow and tragic piece. German composers-organists turned it into a polyphonic virtuoso genre. It reached its renaissance with Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, George Handel. Then disappeared for almost the whole century from the musical life and returned as part of the symphonies and operas. Nowadays chacona and passacaglia are almost the same genre. Nevertheless they still can touch human hearts.

The Organ Hall and Nadiya Velychko invite to a wonderful journey through the development of chacona and passacaglia: from the pieces by Johann Fischer, Johann Pachelbel and Dietrich Buxtehude, to the Josef Rheinberger and Max Reger. And the real culmination of the road will be the Ukrainian Pascalians by Mykola Kolessa and Oleksander Kozarenko.

 

Nadia Velychko – organ

 

J. Fischer – Chacona F Dur

J. Pachelbel – Chacona D Dur

D. Buxtehude – Prelude, Fugue and Chacona C Dur

J. Rheinberger  – Introduction and Passacaglia d-moll from Sonata No.8

M. Kolessa – Passacaglia

O. Kozarenko – Passacaglia

M. Reger – Introduction and Passacaglia d-moll

 

Duration: more than one hour

17 червня, неділя, 14:00

Органний ланч. Вокал та орган

Романтичні арії у виконанні баритона Владислава Тлуща під супровід органістки Надії Величко.

 

Цього разу традиційний ланч-концерт в Органному залі відбудеться ближче до сієсти. У цей романтичний час наші солісти Владислав Тлущ та Надія Величко зіграють проникливі арії та органні твори.

У програмі – мадригал Джуліо Каччіні “Амаріллі” про героїню давньогрецьких поем, пастушку Амарілліс. Цей твір – один із найперших зразків того, що згодом стануть називати “бельканто”.

Про кохання говориться і в “Серенаді” Франческо Тості, й в арії Ернесто з опери “Гризельда” Джованні Бонончіні. А відома на весь світ “Pietà, Signore” – пристрасна молитва до Бога. Довгий час ця арія вважалася твором італійського композитра Алессандро Страделли, однак автором її був Луї Нідермейер, котрий присвятив італійцеві цілу оперу.

Ці та інші цікавинки можна буде почути 10 та 17 червня на ланч-концертах в Органному залі.

 

Владислав Тлущ – баритон
Надія Величко – орган

 

Дж. Каччіні – “Амаріллі”
Г. Ф. Гендель – Речитатив і арія Дардануса з опери “Амадіс” (“Pena tirana”)
Л. Нідермейер – Арія “Pieta, signore” з опери “Страделла”
Дж. Бонончіні – Арія “Per la gloria d’adorarvi” з опери “Гризельда”
Ф. П. Тості – “La serenata”

Лише два концерти у червні!

Romantic arias performed by baritone Vladyslav Tlushch and organist Nadiya Velychko.

 

This time the traditional lunch concert at the Organ Hall will be closer to Siesta time. Our soloists Vladyslav Tlushch and Nadiya Velychko will perform vibrant arias and organ pieces.

The program consists of madrigal by Caccini “Amarilli”, – it is about the heroine of ancient Greek poems, shepherdess Amarillis. This work is one of the very first examples of what further generations will call “Belcanto”.

Then goes something devoted to pure love – “La serenata” by Tosti, and the aria of Ernesto from the opera “Griselda” by Bononcini. The well-known “Pietà, Signore” is a passionate prayer to God. For a long time this aria was considered to be the work by the Italian composer Alessandro Stadelli, but the real author is Louis Niedermeyer, who dedicated the whole opera to the Italian composer.

These and other interesting pieces will sound on June 10th and 17th at lunch concerts in Organ Hall.

 

Vladyslav Tlushch – baritone

Nadiya Velychko – organ

 

Caccini – Amarilli, mia bella

G. F. Handel – Recitative and Aria of Dardanus from the opera “Amadigi di Gaula” (“Pena Tirana”)

L. Niedermeyer – Aria “Pieta, signore” from the opera “Stradella”

J. Bononcini – Ernesto’ s aria ‘Per la Gloria D’adorarvi’ from the opera “Griselda”

F. P. Tosti – “La serenata”

17 червня, неділя, 19:00

Шведський симфонічний оркестр та хор (Мальмо, Швеція)

/музика з далекої Півночі/

//в рамках українського туру//

17.06 – Львівський органний зал

19.06 – Київська філармонія

21.06 – Хмельницька філармонія

22.06 – Чернівецька філармонія

 

 

Музика з далекої Півночі лунатиме в Органному залі 17 червня. Хор та оркестр шведського університету Мальме виконуватиме твори шведських композиторів ХХ століття. 

Хор та оркестр університету Мальме відкриті  для усіх музикантів, а не лише студентів та викладачів університету. Колектив багато виступає у Швеції, а також гастролює у літній час містами Європи та Америки. У червні шведські музиканти виступатимуть в Органному залі під керівництвом Даніеля Ханссона. Цей дириґент також керував кількома оркестрами на батьківщині та співпрацював із філармонічним оркестром Монте-Карло та хором Манауського оперного театру.

У виконанні гостей зі Швеції звучатиме сучасна скандинавська музика: твори Ерланда Коха, Вільгельма Петерсона-Бергера, Вільгельма Стенхаммара, Фроде Ф’єльхельма, Стеффана Сторма та Андерса Орвалла.

 

Хор та оркестр університету Мальме
Даніель Ханссон – дириґент
Себастьян Дюран – баритон
Емілія Віітберг – скрипка

 

Е. Кох – Північне Капріччіо Нордіко, оп.26

В. Петерсон-Бергер – Романс для скрипки та оркестру

В. Стенхаммар – Три хоральні пісні

В. Стенхаммар – “Флорез та Бланзефлор”, оп.3

Ф. Ф’єльхельм – “Сестра з півночі”

С. Сторм – “Співає жайвір, літо минає”

А. Орвалл – “Літній гімн” 

Тривалість: 1,5 години, з антрактом 

Music from the Far North will sound at the Organ Hall on June 17th. The choir and orchestra of the Malmö University Choir and Orchestra will perform works by Swedish composers of the twentieth century.

 

The Malmö University Choir and Orchestra are open to all musicians, not just students and university teachers. They perform in Sweden, in Europe and America. In June, Swedish musicians will perform in the Organ Hall under the leadership of Daniel Hansson. This conductor also led several orchestras at home and collaborated with the Monte Carlo Philharmonic Orchestra and the Manaus Opera House Choir.

Scandinavian music will be performed by guests from Sweden: works by Erland Koch, Wilhelm Peterson-Berger, Wilhelm Stanhammar, Frodo Feelhelm, Steffan Storm and Anders Orvall.

 

Malmö University Choir and Orchestra

Daniel Hansson, conductor

Sebastian Durán, baritone

Emelie Viitberg, violin

 

Erland von Koch – Nordic Capriccio Nordico op. 26

Wilhelm Peterson-Berger – Romance for violin and orchestra

Wilhelm Stenhammar – Three choralsongs

Wilhelm Stenhammar – Florez and Blanzeflor op. 3

Frode Fjellheim – A sister from the north

Staffan Storm – The Lark sings, and summer hastens away

Anders Öhrwall – Summerhymn

 

Duration 1.5 hour. With intermission

 

 

 

 

 

21 червня, четвер, 19:00

Альт і фортепіано

Viola and piano

Альт називають “Попелюшкою” серед струнних інструментів. Дуже довгий час він несправедливо був позбавлений уваги композиторів та слухачів, але у ХХ столітті музиканти по-новому відкрили його глибоке, м’яке, грудне звучання.

21 червня в Органному залі альтові буде віддано належну шану. З єдиним концертом там виступатиме відомий альтист Андрій Савич та піаністка Діана Чубак.

Андрій Савич навчався у Львівській національній музичній академії ім. Лисенка та у Королівському коледжі музики в Мадриді. У  2017 році отримав першу премію на конкурсі “Central International Music Competition”, що проходив на Мальті. Він багато концертує як соліст та артист оркестру в Україні, Польщі, Іспанії, Італії та Норвегії, співпрацює з відомими оркестрами Європи.

Діана Чубак також є випускницею Львівської національної музичної академії ім. Лисенка. Лауреатка численних міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виступала з оркестрами в Україні та Польщі. За словами піаністки, гарне виконання,  перш за все, вирізняється чесністю, щирістю, відвертістю, силою енергії, фантазійністю, що базуються на якісній техніці та інтелектуальній роботі.

Саме таким обіцяє бути концерт Андрія Савича та Діани Чубак. Музиканти виконають твори Пауля Гіндеміта, Сергія Прокоф’єва та Сезара Франка.

 

Андрій Савич – альт
Діана Чубак – фортепіано

 

П. Гіндеміт – Соната для альта, op.11 №4
С. Прокоф’єв – Сюїта з балету “Ромео та Джульєтта”, op.64
С. Франк – Соната Ля мажор

 

Тривалість: 1,5 години, з антрактом

 

This instrument is called “Cinderella” among strings. For a long time, viola was for no reason devoid of attention by composers and listeners, but in the twentieth century, musicians in a new way discovered its deep and soft sound.

The due to rhe alto will be given on June 21 in the Organ Hall. The only concert there will be the famous violist Andriy Savych and pianist Diana Chubak.

Andriy Savych studied at the Lviv National Music Academy and at the Royal College of Music in Madrid. In 2017 he received the first prize at the Central International Music Competition in Malta. He has many concerts as a soloist and orchestra actor in Ukraine, Poland, Spain, Italy and Norway, and collaborates with well-known orchestras in Europe.

Diana Chubak is also a graduate Lviv National Musical Academy. She is a laureate of numerous international and nationwide competitions. Has performed with orchestras in Ukraine and Poland. She said, “good performance is first of all honest, sincere, frank, strong energy, fantasy, based on quality technology, intellectual work.”

Such will be a concert of duo Savych-Chubak. The musicians will perform works by Paul Hindemit, Sergey Prokofiev and Cesar Franck.

 

Andriy Savych – alto

Diana Chubak – piano

 

P. Hindemith – Viola sonata op.11 no.4
S. Prokofiev – Suite from “Romeo and Juliet”, op.64
Перерва
C. Frank – Sonata in A major

 

 

22 червня, п’ятниця, 19:00

Шедеври органної музики

Солістка Львівського органного залу Надія Величко 22 червня зіграє сольний концерт із найпопулярніших творів, написаних для “короля музичних інструментів”.

 

Концерт “Шедеври органної музики” розпочнеться з Йоганна Себастьяна Баха і його безсмертної Токати і фуги ре мінор. Після неї звучатиме твір, написаний Бахом у “співавторстві” з Антоніо Вівальді – Концерт ля мінор у трьох частинах.

Крім того слухачі Органного почують Сонату Соль Мажор священика-музиканта Падре Давіде. Далі перенесуться у надзвичайно насичене для органістів XIX століття з “Весільним маршем” Фелікса Мендельсона, Прелюдією, фугою і варіацією “неземного” Сезара Франка та іншими творами. А завершиться вечір найвідомішою токатою Шарля-Марі Відора, яка звучала на весіллі принца Вільяма та Кейт Мідлтон.

Приходьте почути справжню королівську музику!

 

Надія Величко – орган

 

Й. Бах – Токата і фуга ре мінор

Бах/Вівальді – Концерт ля мінор, I частина

Падре Давіде – Соната Соль мажор

Ф.Мендельсон – “Інтермеццо” і “Весільний марш”

С. Франк – Прелюдія, фуга і варіація

Е. Жигу – Токата

Л. Боельман – Токата

Г. Форе – Павана

Ш.-М. Відор – Токата Фа мажор

 

Всього два концерти у червні!

03.06 – https://gastфroli.ua/tickets/organ-hits-03-06-2018/buy

22.06 – https://gastroli.ua/tickets/organ-hits-22-06-2018/buy

Soloist of the Lviv Organ Hall Nadiya Velychko will play a solo concert from the most popular pieces written for the “King of Musical Instruments”.

 

The concert “Masterpieces of Organ Music” will begin with Johann Sebastian Bach and his immortal Toccata and Fugue D minor. After it a work written by Bach in “co-authorship” with Antonio Vivaldi will sound: the Concert in a minor in three parts. In addition, listeners of Organ Hall will hear Sonata G Major by priest and musician Padre Davide. Then they will be transferred into the XIX century, extremely enthusiastic time for organists: “Wedding march” by Felix Mendelssohn, Prelude, Fugue and variation by Cesar Franck and others. And the evening will end with the most famous piece by Charles-Marie Widor, which sounded at the wedding of Prince William and Kate Middleton. Come to hear true royal music!

 

Nadiya Velychko – organ

 

J.S. Bach – Toccata and Fugue in D minor

Bach / Vivaldi – Concert in a Minor, Part I

Padre Davide – Sonata in G Major

F. Mendelssohn – “Intermezzo” and “Wedding March”

C. Franck – Prelude, Fugue and variation

E. Gigout – Toccata

L. Boellmann – Toccata

G. Fauré – Pavane

Ch.-M. Widor – Toccata F Major

 

 

23 червня, субота, 19:00

Мідорі та Шуман
Midori & Schumann

Вона повертається! Неперевершена віртуозна скрипалька Мідорі Ґото знову у Львівському органному залі!

 

23 червня американська скрипалька японського походження Мідорі Ґото після фантастичних травневих концертів в Органному  знову потішить львів’ян своєю віртуозною грою.

Мідорі почала грати на скрипці у три роки. В 11 тендітна японська дівчинка підкорила Нью-Йоркську філармонію, а у 18 мала сольний виступ у Карнеґі-холі. Вже понад 35 років їй аплодують стоячи у найпрестижніших концертних залах світу.

Окрім активної концертної діяльності Мідорі вже багато років викладає в Америці та є гостьовим професором престижних консерваторій у різних країнах. Як посланець миру, дарує музику тим, хто цього найбільше потребує. Її львівські концерти – надзвичайний подарунок для усіх шанувальників класичної музики.

Цього разу вона з оркестром виконає єдиний скрипковий концерт Роберта Шумана, оповитий містичними історіями з моменту створення і о першого публічного виконання 1937 року.

Ukrainian Festival Orchestra – український фестивальний оркестр зі Львова, який виріс із камерного оркестру Collegium Musicum, і вже встиг попрацювати із музикантами зі світовим ім’ям: Вадимом Холоденком, Корі Церовшеком, Теодором Кухарем, Ноа Бендінксом-Белґлі, Семюелем Берто, Сіґізвальдом Кьокеном, Андрєєм Ґавріловим, Левом Маркізом та іншими.

 

Мідорі Ґото – скрипка (США)

Ukrainian Festival Orchestra

Іван Остапович – дириґент

 

Р. Шуман  – Концерт для скрипки з оркестром

Л.ван Бетовен – Симфонія №5 до мінор

She is back! Unbeatable violinist Midori again in the Lviv Organ Hall!

 

On June 23, the Japan-American violinist Midori Goto, who gave two concerts at Organ Hall in May, will again delight Lviv with her fantastic play.

Midori began to play the violin three years later. In the age of 11 little Japanese girl conquered the New York Philharmonic, at 18 she had a solo performance at Carnegie Hall. For over 35 years she has been applauding the most prestigious concert halls of the world.

She has taught in America for many years and is a visiting professor of prestigious conservatories in various countries. As a activist and UN messenger, she gives music to those who need it most. Her Lviv concerts are an extraordinary gift for all fans of classical music.

 

Ukrainian Festival Orchestra is a collective, which has grown from the Collegium Musicum Chamber Orchestra, and has already collaborated with world-famous musicians: Vadym Holodenkov, Corey Cerovsek, Theodore Kuchar, Noah Bendix-Balgley, Sigiswald Kuijken, Andrey Gavrilov, Lev Markiz and others.

 

Midori — violin (Japan-USA)

Ukrainian Festival Orchestra,

Ivan Ostapovych — conductor

 

R. Schumann — Violin Concerto in D minor

24 червня, неділя, 19:00

Пори року Вівальді

The Four Seasons

На цих концертах в Органному залі завжди аншлаг. Бо кожна зустріч із музикою двох геніїв епохи бароко – Йоганна Себастьяна Баха та Антоніо Вівальді – вщент заповнює зал.

Найвищі досягнення поліфонії у творах Баха продемонструє органістка Олена Мацелюх. Віртуозний скрипаль Марко Комонько відтворить яскраві знахідки в програмному творі Антоніо Вівальді “Чотири пори року”. Доповнять музику пейзажі Ольги Куц, які вона малюватиме наживо під час концерту.

 

Олена Мацелюх – орган

Марко Комонько – скрипка

Ольга Куц – живопис

 

А. Вівальді – Чотири пори року

 

 

The Lviv Organ Hall is always full of visitors in this concerts.Every meeting with the music of two Baroque geniuses, Johann Sebastian Bach and Antonio Vivaldi, is a warranty of full house.

The highest achievements of polyphony in Bach`s pieces will be demonstrated by the organist Olena Matselyukh. The virtuoso violinist Marko Komonko will reproduce bright finds in the program piece by Antonio Vivaldi “Four Seasons”. The music will complement with live paintings by Olga Kuts.

 

Olena Matselyukh – organ
Marko Komonko – violin
Olga Kuts – painting

28 червня, четвер, 19:00

ШНІТКЕ: музика добра і зла

Вперше в Львівському органному залі звучатиме камерна музика Шнітке!

 

Альфред Шнітке – багатогранна постать світового музичного простору. Створена композитором палітра звукових та візуальних образів надзвичайно багата: історичні ескізи, яскраві почуття, глибокі роздуми. Його музика часто ніби балансує на межі протилежностей:  щастя і печалі, світла та темряви, добра і зла.

28 червня Петро Тітяєв та його друзі, ентузіасти та фанати музики Шнітке,  представлять вашій увазі різні грані творчої постаті композитора. Звучатиме експресивне тріо для струнних, світла “Сюїта у старовинному стилі”, напружений струнний квартет №3 та драматична “Смерть Фауста”.

Хоча добро і зло існують як протилежні полюси та ворожі начала, вони десь сполучаються. Існує якась єдина їхня природа. І ось цю їхню точку дотику через призму бачення Шнітке відтворять талановиті українські музиканти.

 

Петро Тітяєв – скрипка

Катерина Шалайська – скрипка

Зенон Дашак – альт

Дмитро Ніколаєв – віолончель

Світлана Позднишева – фортепіано

 

А. Шнітке:

Струнне тріо

Сюїта у старовинному стилі Op.80

Струнний квартет №3

“Смерть Фауста”

 

Тривалість: 1 година 10 хвилин, без антракту

 

For the first time chamber music by Alfred Schnittke will sound in Lviv Organ Hall.

 

Alfred Schnittke is a versatile figure in world`s music space. Palette of audio and visual images he created is extremely abundant – historic scatches, bright emotions and deep reflections. Very often his music exposes a series of different conflicts: happiness and sorrow, light and darkness, good and evil.

On June 28th Petro Titiaiev and his friends, enthusiasts and Schnittke-fans will present to Your attension various facets of composer`s art figure. On this evening expressive String Trio, lightful “Suite in the Old Style”, tense String Quartet No. 3 and dramatic “Faust`s death” will sound.

“Although good and evil exist like contrary poles, they communicate somewhere, and some united nature between them exists” – on this thesis our persistent performers will present their musical thoughts.

 

Petro Titiaiev – violin

Kateryna Shalaiska – violin

Zenon Dashak – viola

Dmytro Nikolaev – cello

Svitlana Pozdnysheva – piano

 

A. Schnittke:

String Trio

“Suite in the Old Style” Op.80

Srting Quartet No.3

“Faust`s Death”

 

One hour 10 minutes without antract.

29 червня, п’ятниця, 19:00

Веймарський період Баха

Bach’s Weimar period

Солістка Органного залу Олена Мацелюх представляє концерт “Й.С. Бах: Органні твори Веймарського періоду”.

Так прийнято називати період життя Йоганна Себастьяна з 1708 по 1717 рр., які він провів у Веймарі на посаді придворного музиканта.

Це розквіт оркестрової та клавірної творчості Баха, становлення його неперевершеного органного стилю.

Бах експериментує зі світськими музичними жанрами. Він пише п’єси для скрипки і клавесина, а також створює репертуар для капели. Саме у Веймарі народилися численні хоральні прелюдії, безсмертні Токата і фуга ре мінор, Фантазія і фуга соль мінор, “Ave Maria”, хорал “До Тебе взиваю, Господи”. Усі ці твори і навіть більше можна буде почути на концерті органістки Олени Мацелюх.

Олена Мацелюх – орган

Й.С. Бах:

Фантазія і фуга ля мінор

Прелюдія і фуга ля мінор

Хорал “До Тебе взиваю, Господи”

Прелюдія і фуга Ре Мажор

Концерт Соль мажор у 3-х частинах

Фантазія і фуга соль мінор

Токата і фуга ре мінор

“Аве Марія”

Тривалість: більше години

Soloist of the Lviv Organ Hall Olena Matselyukh presents a concert “J.S. Bach: Organic works of the Weimar period”.

So it is customary to call the period of life of Johann Sebastian from 1708 to 1717, which he spent in Weimar as court musician, Weimar period.

This is the flowering of Bach’s orchestral and clavier creativity, the formation of his uniq organ style.

Bach was experimenting with secular musical genres. He wrote plays for violin and harpsichord, and also created a repertoire for the chapel. Numerous choral preludes, immortal Toccata and Fugue d-moll, Fantasy and Fugue g-moll, “Ave Maria”, choral “Ich ruf ‘zu dir, Herr Jesu Christ” were born in Weimar. All these works and even more can be heard at the concert of organist Olena Matselyukh.

 

Olena Matselyukh – organ

J.S. Bach:

Fantasy and Fugue a-moll

Prelude and Fugue a-moll

Choral “Ich ruf ‘zu dir, Herr Jesu Christ”

Prelude and Fugue D-Dur

Concert G Dur in 3 movements

Fantasy and Fugue g-moll

Toccata and Fugue in d-moll

“Ave Maria”

Duration: more than one hour

 

 

Repertoire

| Бер 19, 2018 |

Весняний органний фестиваль

Львів, Будинок органної та камерної музики

15 березня, 19:00

Сад любові: Бах. Скарлатті

Львів, Будинок органної та камерної музики

21 березня, 19:00

Бернар Струбер. Орган, Франція

Львів, Будинок органної та камерної музики

22 березня, 19:00

Речиталь Етелли Чуприк

Львів, Будинок органної та камерної музики

23 березня, 19:00

Австрійська органна музика

Львів, Будинок органної та камерної музики

24 березня, 19:00

Органний ланч-концерт

Львів, Будинок органної та камерної музики

25 березня, 14:00

Шедеври органної музики

Львів, Будинок органної та камерної музики

25 березня, 19:00

Ґедимін Ґрубба. Орган, Польща

Львів, Будинок органної та камерної музики

28 березня, 19:00

Станіслав Калінін. Органна ніч

Львів, Будинок органної та камерної музики

29 березня, 21:30

Трансцендентні етюди Ліста

Львів, Будинок органної та камерної музики

30 березня, 21:00

Органний ланч-концерт

Львів, Будинок органної та камерної музики

1 квітня, 14:00

Органний ланч-концерт

Львів, Будинок органної та камерної музики

1 квітня, 14:00